Privacyverklaring

Korte samenvatting (TL;DR)

Net zoals bijna alle websites gebruiken we Google Analytics (en dus cookies) om te kijken hoe bezoekers op deze website navigeren, zodat we de website kunnen verbeteren, aanvullen en optimaliseren. Deze gegevens zijn anoniem, en niet gebonden aan jouw persoon.
Meldt je je aan voor onze nieuwsbrief? Dan registreren wij alléén je naam en emailadres. We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor informatie over en/of mededelingen van de Jonge Humansten Groningen.
Dit emailadres wordt nooit zomaar aan derden verstrekt of verkocht. Wanneer je je afmeldt, wordt je contactadres verwijderd. Wij doen altijd ons best om al onze mails via “bcc” te sturen (je emailadres kan dan niet door andere ontvangers gezien worden). Echter, we zijn ook maar mensen, dus het is onmogelijk uit te sluiten dat we dit bij een groepsmailing eens kunnen vergeten.
Als je gebruik maakt van ons contactformulier, ontvangen we je naam, emailadres en bericht, zodat we terug kunnen communiceren. Deze gegevens staan uitsluitend in onze mailbox, en kunnen op verzoek altijd verwijderd worden.

 


Je leest op dit moment de privacy verklaring van de Jonge Humanisten Groningen. De Jonge Humanisten Groningen is onderdeel van de afdeling Groningen van het Humanistisch Verbond. Wij opereren meestal zelfstandig, maar er bestaan ook samenwerkingen met de regionale of landelijke organisatie; Het Humanistisch Verbond. Wij zijn geen formele vereniging of stichting, maar opereren volledig op vrijwillige basis.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door de Jonge Humanisten Groningen verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.
Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens, neem even contact op.

Opslag

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door onze website. Deze worden hieronder toegelicht.

  • Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd naar je naam, emailadres en bericht, zodat we je kunnen beantwoorden.
  • Wij sturen een mailing aan onze deelnemers over onze activiteiten, en soms andere relevante zaken. Je emailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Een verzoek om je af te melden wordt altijd meteen geaccepteerd en verwerkt. Je emailadres wordt nooit aan andere partijen verstrekt of verkocht. Wel kan het per abuis voorkomen dat wij jouw emailadres bij een mailing niet onder “bcc” zetten, waarbij andere ontvangers je emailadres ook kunnen zien. Wij doen altijd ons best om dit te voorkomen, maar niets wat menselijk is, is ons vreemd.
  • De website verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Deze gegevens worden voor 26 maanden bewaard binnen Google Analytics.
  • Door jou verstrekte gegevens worden voor langere tijd bewaard door ons, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. Deze zijn beveiligd met een wachtwoord.
Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met deze website privé en versleuteld is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor het websiteadres.

Jouw rechten

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij ons vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door ons. Indien je van ons een nieuwsbrief ontvangt kun je je gegevens omtrent de nieuwsbrief aanpassen door de mail te beantwoorden met jouw nieuwe adres.

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij ons opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dienen wij al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij ons vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat wij niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaan.

Wil jij niet dat wij jouw gegevens gebruiken? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.
Neem dan contact op en we vertellen wat hiervoor nodig is. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het onderhouden van contact met onze groepsdeelnemers.
Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om een mailing te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kunnen wij de betreffende dienst niet aanbieden.
Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met ons met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (om je bijvoorbeeld met iemand in contact te brengen), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Wij behouden het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer wij dit gerechtvaardigd achten om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van onze organisatie te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via op de website genoemde contactgegevens.