Over ons

Geschiedenis Jonge Humanisten Groningen

De Jonge Humanisten Groningen is in 2009 opgericht toen een groep van vijf humanisten de Darwintentoonstelling in het Universiteitsmuseum bezocht, met de bedoeling een gespreksgroep op te richten. Sindsdien wordt er minstens één keer per maand een bijeenkomst gepland, meestal in het Humanistisch Centrum, maar soms ook in de stad, als uitje of soms bij iemand thuis. Dit kan een lezing zijn, een debat, een film, maar ook bijvoorbeeld een gesprek over persoonlijke thema’s. Tijdens NLdoet zetten we ons ook jaarlijks in als vrijwilliger.

We bestaan nu ruim 10 jaar uit een wisselende groep met mensen van verschillende leeftijden en achtergronden. De meeste bijeenkomsten trekken tussen de 6 en 12 personen. De sfeer is altijd open, vriendschappelijk en toegankelijk. Je hoeft geen lid te zijn om onze bijeenkomsten te bezoeken. De toegang is gratis, tenzij we nadrukkelijk anders aangeven (zomeruitjes, landelijke weekenden, e.d.).

De Jonge Humanisten Groningen is onderdeel van de afdeling Groningen van het Humanistisch Verbond. Onze activiteiten worden meestal zelfstandig georganiseerd, maar er bestaan ook samenwerkingen met de regionale of landelijke organisatie.

Wat is humanisme?

Humanisme is een open levensbeschouwing waarin waarden als vrijheid, verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en menswaardigheid belangrijk zijn maar waarin je vooral zelf nadenkt over welke waarden je belangrijk vindt en hoe je je leven zin wilt geven. Het Humanistisch Verbond is in 1946 opgericht om een plek te bieden aan mensen die zich niet bij een godsdienst thuis voelen en om de menswaardigheid in Nederland te bevorderen. De organisatie biedt een platform om gelijkgestemden te ontmoeten en je levensbeschouwing verder vorm te geven.

Humanisme is ook te zien als een bredere stroming, overstijgend aan levensbeschouwingen. Meer als een houding waarin reflectie en dialoog centraal staan. Door in dialoog met anderen op jezelf, de maatschappij en de wereld te reflecteren ontwikkel je zelfkennis waarmee je steviger in je schoenen staat als het gaat om keuzes maken in het leven. Deze houding proberen we zo veel mogelijk te hanteren tijdens onze bijeenkomsten.

Op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meld je aan voor de nieuwsbrief!