Links

Hier vindt je een aantal externe links, voor als je je verder wilt verdiepen in het Humanisme:

Humanistisch Verbond

Wat is Humanisme? – De definitie van het Humanistisch Verbond.

Jonge Humanisten – Informatiepagina van het Humanistisch Verbond.

De Schakel – Kwartaalblad van de Noordelijke HV-afdelingen, waar wij ook meestal een stukje in publiceren. (Leden ontvangen deze desgewenst via de post.)

Magazine 75 jaar – Toen in 2022 de noordelijke afdelingen 75 jaar bestonden is er een speciaal blad uitgebracht met aandacht voor de Jonge Humanisten.

Humanisme

HUMAN – De Humanistische omroep.

De Humanistische Canon – Alles over het ontstaan en de ontwikkeling van het Humanisme.

Humanitas – Vrijwilligerswerk.

Diepgang

Studium Generale – Lezingen in Groningen.

Overig

CoronaCinemaNL – Bedenkers van het door ons geadopteerd concept “Corona Cinema”.

Community

Facebook

Twitter

Instagram

Meetup

Discord – JONG & HUMANIST Discord (met tevens een kanaal voor Groningen).